O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-10-2021 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w księdze wieczystej nr GL1W/00050613/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, składające się z działek nr 1831/59, nr 1832/59, oraz prawo własności wzniesionych na nim budynków, położonych w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 8/5 i 8/6.

Wyceniana nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych, o regularnych, prostokątnych kształtach, płaskim terenie. Działki sąsiadują ze sobą, tworząc funkcjonalną całość - teren zabudowany budynkami usługowo - mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 545,90 m2 (piwnica -62,54 m2, parter 173,80 m2, I piętro 170,97 m2, poddasze z antresolą 138,59 m2) w zwartej zabudowie.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizacyjną sanitarną.

Budynki usługowe położone na nieruchomości w zabudowie zwartej, o regularnych bryłach, budowane w latach 2000-tych. Budynki wzniesiono w technologii murowanej z thermomuru i cegły pełnej. Część pomieszczeń piwnicy, parter oraz piętro budynku wykorzystywane są dla celów usługowych, w kondygnacjach poddasza ze strychem urządzono mieszkanie.

Prawo oszacowane jest na kwotę: 1.360 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.020.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 136.000,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 14.10.2021r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-10-2021r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w miejscowości Mszana, przy ul. Skrzyszowska 24. Nieruchomość składa się z jednej działki o powierzchni 810 m2
o regularnym kształcie, płaskim terenie, ogrodzonej. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym z garażem i dobudowaną drewnianą wiatą. Dojazd drogą utwardzoną asfaltem - ul. Skrzyszowską. Działka jest uzbrojona w sieci: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, sanitarną, gazową, telefoniczną.

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 178,2 m2 jest obiektem wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym (jedna piwnica), wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej prawdopodobnie w latach 90-tych XX wieku. Budynek składa się z dwóch mieszkań ze wspólnym wejściem.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj.- dożywotnia, nieodpłatna służebność mieszkania o treści z § 2 aktu ustanowienia służebności rep. A nr 3065/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Wskazane ograniczone prawo rzeczowe zostało oszacowane na kwotę 119.000,00 zł.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00017141/3 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 297.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 222.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.700,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 14.10.2021r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-10-2021 r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w miejscowości Wodzisław Śląski, przy ul. Tęczowa 35 składającej się z jednej działki gruntowej o powierzchni 7423 m2. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym mającym charakter rezydencji. W południowo - wschodnim rogu działki znajduje się murowany grill. Dojazd drogą asfaltową - ul. Tęczową. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektryczną i wodociągową.

Budynek mieszkalny o powierzchni 728 m2 jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym), wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej w latach 2006 - 2011. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia - piwnica: pokój bilardowy, kotłownia, pralnia, suszarnia, pomieszczenie gospodarcze, schowek, zaplecze basenu; parter: sień, garderoba, kuchnia, spiżarka, jadalnia, hall, gabinet, wc, pomieszczenie gospodarcze, pokój dzienny, korytarz, kino domowe, basen, łazienka, szatnia, sauna, garaż; poddasze: antresola, trzy sypialnie, garderoba z toaletką, dwie łazienki, garderoba, pokój gościnny. Basen z zapleczem znajduje się w stanie surowym zamkniętym.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00038637/0 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.853 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.389.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 185 300,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 30.09.2021r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś