• Pn 03 Lut 2020

    Lokal mieszkalny M-4 Wodzisław Śląski

    Wyświetlono:479 hit(s)
    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03-02-2020r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 113 odbędzie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-4 o pow. 69,23 m2 składającego się z trzech...