Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim obejmuje:

Miasta:
Wodzisław Śląski
Radlin
Rydułtowy
Pszów

Gminy:
Gorzyce - Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Odra, Olza, Osiny, Rogów, Turza Śląska, Uchylsko
Godów - Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko, Skrzyszów
Mszana
Lubomia - Buków, Grabówka, Ligota Tworkowska, Lubomia, Nieboczowy, Syrynia
Marklowice

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś jest również właściwy do prowadzenia egzekucji poza w/w obszarem tj. na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Celem dokonania wyboru komornika w trybie w/w wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wierzyciel winien jest złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 10 u.k.s.