Witamy Państwa na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim mgr Marka Dyrbusia.
 
Komornik posiada możliwość  sprawdzania rachunków bankowych dłużnika za pomocą systemu Ognivo. Lista banków obsługiwanych przez system Ognivo znajduje się w odrębnej zakładce.
 
Komornik korzysta również z elektronicznego dostępu do bazy CEPiK, elektronicznego dostepu do Centralnego Biura Adresowego MSWiA, elektronicznych zapytań do ZUS o płatnika składek na ubezpieczenie społeczne dłużnika, a także elektronicznego dostępu do systemu ksiąg wieczystych.
 
Komornik posiada również dostęp do pełnej informacji o dłużniku z systemu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wraz z danymi niejawnymi, takimi jak PESEL czy też miesjce zamieszkania dłużnika.
 
Kancelaria posiada możliwość przeszukiwania KRS w celu ustalania powiązań kapitałowych oraz osobowych w spółkach prawa handlowego osób fizycznych jak również samych spółek.