Kancelaria posiada wdrożone systemy dostępu elektronicznego celem uzyskania niezbędnych informacji z następujących źródeł:
Oprócz obsługi bieżącej kancelaria specjalizuje się również w sprawach gospodarczych oraz egzekucji z nieruchomości, czego przykładem może być sprzedaż licytacyjna starego dworca w Katowicach.