O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-02-2022  r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: 8 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w miejscowości Wodzisław Śląski, przy ul. Tęczowa 35 składającej się z jednej działki gruntowej o powierzchni 7423 m2. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym mającym charakter rezydencji. W południowo - wschodnim rogu działki znajduje się murowany grill. Dojazd drogą asfaltową - ul. Tęczową. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektryczną i wodociągową.

Budynek mieszkalny o powierzchni 728 m2 jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym), wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej w latach 2006 - 2011. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia - piwnica: pokój bilardowy, kotłownia, pralnia, suszarnia, pomieszczenie gospodarcze, schowek, zaplecze basenu; parter: sień, garderoba, kuchnia, spiżarka, jadalnia, hall, gabinet, wc, pomieszczenie gospodarcze, pokój dzienny, korytarz, kino domowe, basen, łazienka, szatnia, sauna, garaż; poddasze: antresola, trzy sypialnie, garderoba z toaletką, dwie łazienki, garderoba, pokój gościnny. Basen z zapleczem znajduje się w stanie surowym zamkniętym.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00038637/0 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 853 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1 235 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 185 300,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 10-02-2022 r. do godz. 15:00 na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś